Over ons

De afgelopen twee jaar heeft Soundtrackcity met Urban Sound Lab een unieke gemeenschap van actieve luisteraars opgebouwd in Amsterdam Zuid. Een gemeenschap die aandachtig luistert naar de stad en naar alles en iedereen die daarin klinken. Met kunstzinnige en innovatieve luisterpraktijken doen bewoners onderzoek naar de akoestische aspecten van de stedelijke buitenruimte. Onder begeleiding van kunstenaars ontwikkelen zij nieuwe concepten voor de goed klinkende, gezonde stad van de toekomst.

De geluiden om ons heen, binnen- en buitenshuis, hebben grote invloed op ons leven, ons welbevinden, onze gezondheid en hoe we ons tot elkaar verhouden.
Iedereen en alles op deze wereld klinkt en maakt geluid. Maar veel dringt niet door tot ons bewustzijn. Urban Sound Lab brengt daar verandering in. We werken aan sensibilisering en bewustwording van de geluiden om ons heen. Welke geluiden horen we? Welke invloed hebben deze op ons leven?

Ontdekkingstocht op nieuw terrein

In Urban Sound Lab onderzoeken we samen met burgers uit Amsterdam Zuid ieders eigen persoonlijke geluidsomgeving. Voor veel mensen is Urban Sound Lab een ontdekkingstocht op nieuw terrein. Want luisteren is voor de meeste mensen niet vanzelfsprekend. Vraag je mensen naar de geluiden die ze horen dan weten ze vaak niet wat je bedoelt. Bovendien staat geluid vaak synoniem voor lawaai of herrie. Als mensen echt gaan luisteren beseffen ze pas hoe belangrijk hun geluidsomgeving is en hoe hun leven wordt gestuurd door geluid.

De laatste twee jaar heeft Urban Sound Lab gewerkt in verschillende wijken in Amsterdam Zuid, De Pijp en de Rivierenbuurt. In 2020 werkt Urban Sound Lab op een rondom de Zuidas.

Samenwerkingspartners

Urban Sound Lab werkt samen met verschillende organisaties en instellingen in Amsterdam Zuid zoals o.a. diverse buurtcentra, Combiwel, Stadsdorp Rivierenbuurt, Stadsdorp de Pijp, CC Amstel, OBA Cinetol, Groen Gemaal, Wijkcentrum De Pijp, IVKO, Oranjekerk Amsterdam, Vrienden van het Beatrixpark.
Wil je ook samen met ons een project ontwikkelen, mail ons op info@urbansoundlab.nl

Urban Sound Lab wordt ontwikkeld door Soundtrackcity. Soundtrackcity onderzoekt de invloed en betekenis van stadsgeluid samen met bewoners, kunstenaars, planners en wetenschappers binnen meerjarige multidisciplinaire participatieve projecten.